GDPR PRIVACY POLICY

Администраторът Bookspiration ("СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл.1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • -Изрично получено съгласие от Вас като ползвател на услугата като клиент;
 • -Изпълнение на задълженията на Администраторът по договор от разстояние с Вас;
 • -Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • -Защита на жизненоважни интереси на Вас или на друго физическо лице;
 • -Изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия -на Администратора;
 • -За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл.2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели:

 • -Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга - продажба на стоки онлайн;
 • -Статистически цели;
 • -Счетоводни цели;
 • -Защита на информационната сигурност;
 • -Разрешаване на спорове между Вас и трети лица.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • -законосъобразност, добросъвествност и прозрачност;
 • -ограничение на целите за обработване;
 • -съотносимост с целите за обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • -точност и актуалност на данните;
 • -ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • -цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • -Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

III. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Администраторът?

Чл.3. (1) Администраторът извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • -Създаване на профил за използване на услугата (извършване на поръчка в уеб сайта) - целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата;
 • -Обработка на плащане за услугата и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане за поръчаните продукти и водене на счетоводство;
 • -Обработка на поръчка на стока - целта на тази операция е приемане на поръчка и доставка на стоката от електронен магазин до краен клиент;
 • -Събиране на статистически данни при трети страни (Google Analytics) - целта на тази операция е да се подобри и оптимизира работата на онлайн магазина;
 • -Обработка на данните за доставка чрез трети страни с цел доставяне на поръчаните продукти от клиента (куриерски фирми - Еконт и Спиди) и получаване на 10% отстъпка от доставната цена (платформата Olx);
 • -Създаване на реклами и маркетингови предложения от Администраторът чрез трети страни (Facebook Pixel) с цел ангажиране на потребителя и предоставянето на най-подходящата оферта за него;
 • -Съхраняване на данни и предоставяне на качествен достъп до уебсайта www.bookspiration.com чрез използването на трети страни за хостинг и домейн (Суперхостинг.бг) - целта на тази операция е да осигурим най-доброто преживяване на потребителя и технически съпорт на услугата онлайн магазин, за да може във всеки един момент при възникване на технически проблем, да получим най-доброто обслужване и най-бързото решение;
 • -Изпращане на информационен бюлетин чрез имейл от Администраторът и трети страни (платформата за управление на имейли MailChimp) - целта на тази операция е запознаване на потребителя с промоционални предложения и оферти, нови продукти и индивидуални оферти спрямо неговия интерес и изричното му съгласие.

(2) Администраторът събира от субекта на данните само такива лични данни, които са му необходими за предоставяне на услугата по изпълнение на договора със субекта на данните. За доставка чрез договор от разстояние, Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели:

Ваши индивидуализирани данни (име и фамилия, телефон, електронна поща и адрес) - за целите на обработка и приемане на поръчката и доставката на поръчаните стоки от елекронния магазин:

 • -Име и фамилия - с цел идентификация на лицето, което е направило поръчка онлайн;
 • -Телефон - с цел обратна връзка и свързване на куриерите при доставка на поръчаните продукти;
 • -Електронна поща имейл - с цел потвърждаване на поръчката и обратна връзка;
 • -Адрес - когато е необходим за доставка до адреси; В случай, че поръчката е направена до офис на Еконт или Спиди - не се изисква личен адрес;
 • -IP адрес - с цел статистически данни и правилното и оптимално функционира на електронния магазин; Данните са анонимни и не свързват лицето с IP адреса, освен в случаите, в които лицето е дало изричното си съгласие за регистрация;
 • -Данни за платежни средства - с цел заплащане на поръчаните продукти.

Вид и срок на ползваните от Вас услуги:

 • -Наличие на профил в електронния магазин - 3 години при пасивно използване; След този период, при липса на активност, данните в профила ще бъдат анонимнизирани.
 • -Изпращане на рекламни и маркетингови предложения от трети страни - от 3 до 6 месеца в зависимост от активността на потребителя - целта е изпращане на ангажиращи послания и оферти, към които клиентът има интерес.
 • -Изпращане на информационен бюлетин чрез електронна поща от Адиминстраторът и трети страни (платформата за управление на имейли MailChimp) - 3 години в случай, че потребителят е заявил изричното си съгласие за получаването им при регистрация.
 • -Обработка на документи от счетоводство и отчитане пред законовите институции - срокът за счетоводните регистри и финансови отчети е 10 години; за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на законовия давностен срок за погасяване на публичното вземане, за което се отнасят. Други счетоводни и търговски документи - 5 години. След изтичане на сроковете за съхранение, ако не подлежат на архивиране в Национален архивен фонд, се унищожават.

Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане:

 • -Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод - ППП чрез лицензиран пощенски оператор (плащане при доставка) - с цел заплащане на поръчаните продукти; Събират се данни за идентифициране на лицето, което трябва да получи и плати поръчаните продукти - имена, адрес, телефон и сума за плащане.
 • -С банков превод (плащане по банков път преди извършване на доставка) - с цел улеснение на клиента или осигуряване на защита на Администраторът при поръчки за суми над 150 лв; Събират се данни, необходими за плащане по банков път, изисквано по закон - имена, IBAN сметка, сума за плащане и адрес за доставка.

(3) Администраторът има право да откаже предоставянето на услугата или достъп до сайт без регистрация или предоставено съгласие за обработка на лични данни от субекта на данните, включително, но не само в следните случаи:

 • -Необходима е индивидуализация на субекта на данните за целите на получаване на поръчаните продукти, плащане и издаване на счетоводни документи;
 • -Предоставяната услуга изисква индивидуализация на субекта на данните, за целите на нормалното и качествено функциониране на услугата;
 • -Необходима е индивидуализация на субекта на данните за целите на изпълнение на изискванията за предоставяне на информация или упражняване на правата на субекта на данните по GDPR и приложимото право;
 • Исканата информация е необходима за изпълнение на задължения на Администратора, които той има съгласно приложимото законодателство.

(4) Администраторът Не събира и Не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • -разкриват расов или етнически произход;
 • -разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуална ориентация

(5) Администраторът обработва специалните категории данни по ал. 4 съгласно едно или повече от следните основания:

 • -Изрично предоставено от Вас съгласие;
 • -Изискване на трудовото право и правото на областта на социалната сигурност и закрила;
 • -Обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на Вас или друго физическо лице, когато е налице физическа или юридическа неспособност Вие да дадете личн съгласието си;
 • Вие сте направили данните си обществено достояние;
 • Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или при изпълнение на функциите на съдилищата;
 • Налице е важен обществен интерес на основание правото на ЕС или правото на държава-членка;
 • Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели.

(6) Личните данни са събрани от Администратора от следните източници:

 • -Електронен магазин и уеб платформата на Администратора - www.bookspiration.com чрез регистрация или контактна форма за обслужване на клиенти;
 • -Онлайн комуникация в социалната мрежа Фейсбук под формата на лични съобщения с Администратора или оставени като общодостъпен коментар под под постовете на Фесйбук страницата на Администратора - https://www.facebook.com/mybookspiration/
 • -Електронната поща, когато потребителят се свързва с Администратора;
 • -Електронен информационен и рекламен бюлетин, изпращан от платформата за управление на имейли MailChimp;
 • -Телефонен разговор за уточняване на детайли около поръчка или поръчка по телефона. 

IV. Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл.4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години или законово изисквания за обработка на счетоводни документи, упоменат в Чл.3. (2). След изтичането на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи  всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпъленение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

V. Предаване на лични данни за обработване

Чл.5. (1) Администраторът не осъществява и няма да осъществява трансфер на лични данни на трети държави извън ЕС или международни организации.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на Достъп

Чл.6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Администраторът е улеснил правото на достъп до личните ви данни чрез техническо решение във Вашия профил с опцията "Свали моите данни" - https://bookspiration.com/bg/my-account Единственото, което трябва да направите е да натиснете бутона и да следвате инструкциите, за да получите по електронен път Вашите лични данни, съхранявани в системата на Администратора.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията. Сумата на административната такса започва от 20 лв и може да достигне многократно увеличение при прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл.7. (1) Вие имате право да поискате от Администратора да:

-коригира неточните лични данни, свързани с Вас чрез Приложение №2;

 • -да попълни непълните лични данни, свързани с Вас;
 • -да си коригирате сами личните данни, чрез предоставеното техническо решение във Вашия профил - "Моята лична информация", достъпно от тук - https://bookspiration.com/bg/my-account

Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Чл.8. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължение да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • -личните данни повече не са необходими за целите, за които се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • -Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • -Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • -личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • -личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • -личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • -за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • -за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • -по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • -за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • -за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) Заявката за изтриване и заличаване на Вашите данни може да бъде изпратена по електронна поща с попълнено Приложение №4 за Заличаване/изтриване на Вашите данни или чрез предоставеното техническо решение във Вашия профил - "Моята лична информация" - "Изтрий Моите Данни", достъпно от тук - https://bookspiration.com/bg/my-account.

Право на ограничаване

Чл.9. (1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни чрез Приложение №1, когато:

 • -оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • -обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл.10. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработване, необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • -да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор чрез Приложение №3;
 • -да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо под формата на стандартен и общоприет формат за експорт на данните - csv, exl или pdf.

Право на получаване на информация

Чл.11. (1) Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако то би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл.12. (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отсято до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл.13. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, която може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • -е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • -е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • -уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

(3) В случай, че Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни, той изпраща до Комисия за защита на личните данни уведомление за нарушението не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на данните да породи риск за правата и свободите на физическите лица.

(4) В случай, че след извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните, Администраторът установи, че обработването би могло да породи висок риск, Администраторът по своя преценка може да се консултира с Комисията за защита на личните данни.

VII. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл.14. (1) За целите на обработването на личните Ви данни и предоставянето на услугата - поръчка и доставка на стоки чрез онлайн поръчка - Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • -Куриерска фирма Еконт Експрес - с цел предоставяне на куриерска услуга и доставка на поръчаните стоки от клиента;
 • -Куриерска фирма Спиди - с цел предоставяне на куриерска услуга и доставка на поръчаните стоки от клиента;
 • -Онлайн платформите Olx (Насперс Класифайдс България ЕООД) и Bazar.bg (Резон ООД) - с цел предоставяне на отстъпка от -10% от цената на доставката за крайния клиент;
 • -Електронната платформа за управление на имейли MailChimp с цел индивидуално, качество и бързо решение за информираността на клиента след изричното му съгласие за това;
 • -Суперхостинг.бг - с цел съществуването на онлайн магазина, техническата му поддръжка и качественото съхранение на базите данни на осигурен и защитен сървър;
 • -Счетоводство - с цел обработка на поръчки, плащания и законово изискваните документи, отчети и справки;
 • -Държавни институции като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, КЗЛД и други държавни и общински органи с цел изпълнение на законовите си задълженията към тях.

VIII. Технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни

Чл.15. (1) Администраторът е предприел всички необходими мерки за осигуряване защитата на Вашите лични данни като е извършил следните дейности:

 • -Ограничил е достъпа до Вашите лични данни единствено до Администраторът, отговарящ за защитата на личните данни и технически отговорните лица;
 • -Всички лични данни се съхраняват единствено в онлайн платформата на Администратора, до която има ограничен достъп;
 • -Всички данни и страници в електронния магазин на Администратора са криптирани посредством SSL сертификат, който прави онлайн пазаруването сигурно и по-безопасно;
 • -Администраторът се е погрижил за автоматизира Вашите права за достъп до личните Ви данни и правото на изтриване посредством техническо решение във Вашия профил.
 • -Администраторът е осигурил бърз достъп по всяко време до Политиката за Защита на личните данни чрез син бутон "Privacy policy" в долната част на Заглавната/Начална страница на електронния магазин. Чрез него, Вие имате бърз достъп по всяко време да Вашите права за защита на личните данни и възможност да управлявате "бисквитките" на уебсайта. Повече за"бисквитките" може да научиш от чл. 16 в настоящата политика.
 • -Създадени са поредица от вътрешни процедури и правила, с които се вземат организационни мерки.
 • -Извършена е оценка на въздействието на обработката на личните данни с оглед осигуряването на сигурност и демонстрация на съответствие с GDPR.

IX. Политика за използване на бисквитките

Какво представляват "бисквитките"?

Чл.16. (1) Когато посещавате един уеб сайт, той може да съхранява или запаметява вашите предпочитания от браузъра под формата на малки текстови файлове, наречени "бисквитки". Тази информация се пази определен период от време, за да не се налага да въвеждате всеки път същата информация, когато посещавате сайта. "Бисквитките" или на английски „Cookies” са предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. "Cookies" обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме "бисквитките"?

(2) "Бисквитките" се използват за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

Какви"бисквитките" използваме?

(3) Някои "бисквитки" са абсолютно необходими, за да функционира сайта, а други, за да може уебсайтът да бъде по-удобен за използване и да отговаря на вашите интереси. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва. 

По принцип се използват два главни вида "бисквитки" - "сесия" и "фиксирана". Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ ("fixed") се пазят за срока, посочен в параметрите на "бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

Видове"бисквитки"

(4) Според необходимостта от услугата:

 • -Необходими "бисквитки" - те помагат на уебсайта да функционира правилно и да бъде използваем, като дава достъп до основни функции като навигация на страници, поръчки и достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези "бисквитки". Ако не желаете тези "бисквитки", няма как да използвате нашия уебсайт.
 • -Функционалните "бисквитки" - те позволяват на уебсайта да помни информация, която променя начина, по който се държи или изглежда уебсайта, като предпочитания от вас език или регион, в който се намирате. Предназначени са да осигурят високо ниво на функционалност на сайта. Изключването им може да ограничи работата на определени функции на сайта.
 • -Статистическите "бисквитки" - те помагат на уебсайта да разбере как посетителите взаимодействат с него, като събират и отчитат анонимно информация. По този начин се подобрява преживяването на потребителя при посещението му в уебсайта.
 • -Маркетинговите "бисквитки" - те се използват за проследяване на посетителите в уебсайта. Целта е да се показват реклами, които са подходящи, харесвани и ангажиращи за отделния потребител и следователно са по-ценни за издатели и рекламодатели от трети страни.

(5) Според времето, в което "бисквитките" ще бъдат запазени на устройството на потребителя:

 • -Временни - бисквитките, поставени по време на престоя в сайта (сесията). Те се заличават, когато сесията е прекратена.
 • -Постоянни - те остават в устройството на потребителя за определен период или без срок на изтичане, докато не бъдат изтрити.

(6) Според администраторът, който управлява "бисквитките"

 • -Бисквитки от сайта - те са поставени директно от собственика на сайта;
 • -Външни бисквитки - те са поставени от трети страни, със съгласието на собственика на сайта. (Такива бисквитки са на Гугъл, Фейсбук - използват с цел статистика и маркетингови цели)

"Бисквитките" и Личните данни

(7) Личните данни, които са събрани от "бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на "бисквитките" и отказ

(8) Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си или синия бутон най-отдолу в нашия сайт с надпис Privacy Policy. От там ще може да дадете своето съгласие за определени "бисквитки" и можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

(9) Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени "бисквитки" може да бъде ограничен достъпа Ви до някои функции и части от съдържание в нашия уебсайт. Без необходимите "бисквитки" няма как да функционира нашия електронен магазин, следователно Вие няма как да го използвате.

(10) За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(11) Повече за Политиката за бисквитките, може да научите тук - https://publications.europa.eu/bg/cookies-notice Ако желаете да се откажете от "бисквитките" на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете този адрес - www.youronlinechoices.eu/bg.

X. Разрешаване на спорове

Чл.17. (1) Всички спорове между Администратори или между Администраторът и субекта на данните, могат да бъдат отнасяни за разрешаване към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Повече информация може да откриете на сайта на КЗЛД тук - https://www.cpdp.bg и в уебсайта на Европейската комисия и в частност Регламента за Защита на личните данни.

(2) Всички спорове между Администраторът и субектите на данните относно защитата на личните данни се разрешават доброволно чрез преговори между страните, като ако не постигнат съгласие, се разрешават от компетентните български съдилища.

XI. Допълнителни разпоредби

Чл.18. (1) По смисълът на настоящите правила, Администратор на лични данни е фирма "СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД, с ЕИК: 206488102 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Света Троица, ул. Варна 6, бл. 373.

(2) Данни за кореспонденция на Администратора: e-mail: info@bookspiration.com, тел.: 0887 021354

(3) Администраторът, като юридическо лице, което предлага стоки и услуги в дигиталния сектор е изразило съгласието си да се придържа към изискванията на Секторния кодекс на ИАБ България.

(4) "Обработване" на данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършени с лични данни или набор от лични данни с автоматизирани или други средства като събиране, записване, организирани, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

(5) Данни Настоящата политика за защита на личните данни подлежи на утвърждаване и уведомяване на лицата, за които се отнася.

 • Политиката за защита на личните данни е одобрена на: 24.05.2018 г.
 • Политиката за защита на личните данни влиза в сила от: 25.05.2018 г.
 • Последна актуализация на Политиката за защита на личните данни: 10.05.2021 г.
 • Следваща актуализация на Политиката за защита на личните данни: 10.04.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 за оттегляне на съгласие за целите на обработка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Политиката за Защита на Личните Данни на "СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име: .........................

Вашият имейл, с който сте регистрирани в онлайн магазина: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail): .........................

До

"СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД; ЕИК: 206488102;

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1309, кв. Света Троица, ул. Варна 6

Уебсайт: http://bookspiration.com/

e-mail: info@bookspiration.com

тел.: 0887 021354

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни от политиката на електронния магазин http://bookspiration.com/.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 за искане за коригиране на данни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към Политиката за Защита на Личните Данни на "СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/

Искане за коригиране на данни

Вашето име: .........................

Вашият имейл, с който сте регистрирани в онлайн магазина: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail): .........................

До

"СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД; ЕИК: 206488102;

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1309, кв. Света Троица, ул. Варна 6

Уебсайт: http://bookspiration.com/

e-mail: info@bookspiration.com

тел.: 0887 021354

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

................................................................................................................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

................................................................................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 за искане за преносимост на лични данни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към Политиката за Защита на Личните Данни на "СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име: .........................

Вашият имейл, с който сте регистрирани в онлайн магазина: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail): .........................

До

"СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД; ЕИК: 206488102;

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1309, кв. Света Троица, ул. Варна 6

Уебсайт: http://bookspiration.com/

e-mail: info@bookspiration.com

тел.: 0887 021354

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени в широко разпространен формат на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 за искане за анонимнизиране/изтриване на лични данни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към Политиката за Защита на Личните Данни на "СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД за ползване на интернет магазина http://bookspiration.com/

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване/анонимнизиране на личните данни, свързани с мен

Вашето име: .........................

Вашият имейл, с който сте регистрирани и сте правили поръчки в онлайн магазина: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail): .........................

До

"СМАЙЛИ ГИФТ" ЕООД; ЕИК: 206488102;

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1309, кв. Света Троица, ул. Варна 6

Уебсайт: http://bookspiration.com/

e-mail: info@bookspiration.com

тел.: 0887 021354

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password